העיקר שהבנו – חוברת מלווה לכיתה ד’ חלק א

קטגוריה

החוברת נותנת מענה ברור לשוֹנוּת ומתאימה ללמידה עצמאית.הפעילויות בחוברת מנגישות את רוב הטקסטים שבספרי הלימוד.

שיתוף

ספרים או חוברות באותו נושא