מה למשל

25.50

קטגוריה

החוברת “מָה לְמָשָׁל?” מיועדת לפיתוח מיומנויות הבנת הנקרא באמצעות משלים שונים ומתרגלת מעבר מדורג לקריאה ללא ניקוד.

לתרגול בחוברת מבנה קבוע: קריאת זוגות מילים ומשפטים מנוקדים ולא מנוקדים מתוך המשל, קריאת המשל פעמיים – בגרסתו המנוקדת ובגרסתו הלא מנוקדת – ותרגול מיומנויות שפה ומיומנויות לשוניות.

תרגול מיומנויות השפה בחוברת נעשה לפי ממדי ההבנה. כל ממד הבנה מתורגל בנפרד וברמת קושי עולה. התרגול המדורג מסייע בפיתוח מודעות לסוגי המיומנויות השונים ובשימוש באסטרטגיות יעילות לשם ביצוען.

החוברת מתאימה לתלמידי כיתה ג’ ואילך הזקוקים לתרגול מדורג ומובנה של מיומנויות שפה בכל ממדי ההבנה ולתרגול במעבר מקריאה בניקוד לקריאה ללא ניקוד.

שיתוף

ספרים או חוברות באותו נושא