פשוט ללמוד לשון – חלקי הדיבר בעברית

28.00

החוברת “חלקי הדיבר בעברית” היא חלק מהסדרה “פשוט ללמוד לשון”, המיועדת לביסוס נושאים לשוניים באמצעות שילוב של כלים מהוראה מותאמת (מתקנת) אישית כדי לתווך את החומר הלשוני בצורה מיטבית. החוברת מתאימה לתלמידים בכיתות ה’ ו-ו’ וכן לתלמידי החטיבה. התלמידים לומדים את חלקי הדיבר בצורה חווייתית בשילוב סיפורה של מילת היחס “אֶת” בתחרות לשונית נושאת פרסים.

מה בחוברת?

  • חלקי הדיבר: שמות, פעלים, שם פועל, תואר הפועל, מיליות
  • נושאים נלווים: ה’ הידיעה, שייכות, יחיד ורבים, מין ומספר, זמנים וגופים

פשוט ללמוד לשון

שיתוף